ΝΕΑ

Νέα

Προσαρμόζοντας Ανοιχτές Πρακτικές Καινοτομίας, για τη Δημιουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σε Κρεατοπαραγωγική Βιομηχανία στη Βορειοδυτική Ελλάδα

Προσαρμογή Ανοιχτών Πρακτικών Καινοτομίας, για τη Δημιουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σε Κρεατοπαραγωγική Βιομηχανία στη Βορειοδυτική Ελλάδα Η ιχνηλασιμότητα γίνεται...