ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το Σύστημα

Το Σύστημα

 

Στα πλαίσια του έργο υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας με την χρήση νέων τεχνολογιών το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας. Σκοπός του συστήματος από την πλευρά της επιχείρησης είναι να διευκολύνει και να αναβαθμίσει τις μέχρι τώρα διαδικασίες που ακολουθούνται από τα αρχικά στάδια ενός ζώου έως και το τελικό στάδιο που είναι η διανομή τους στους πελάτες.

Από την πλευρά του πελάτη το σύστημα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μέσα από την άμεση πληροφόρηση του για τα προϊόντα που προμηθεύεται. Το σύστημα χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και προσφέρουν το τελικό αποτέλεσμα που προσφέρει το σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Τα βασικά μέρη του συστήματος είναι:

  • Front – End
  • Back – End

 

Front - End

Το στάδιο αυτό αφορά την εταιρεία και βασίζεται στην εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα ιχνηλασιμότητας η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύνολο διεπαφών διαμορφωμένες τόσο για χρήση μέσω υπολογιστή όσο και για χρήση από κινητή συσκευή – tablet. Τα δεδομένα αυτά αφοράνε πληροφορίες για τα ζώα από όλα τα στάδιο και τις διαδικασίες που ακολουθούνε μέσα στην εταιρεία όπως την εγγραφή, την εκτροφή – ελέγχους καθώς και την δημιουργία και διανομή των τελικών προϊόντων στους πελάτες – καταναλωτές.

Back - end

Το στάδιο αυτό περιέχει κυρίως τον διακομιστή, την βάση δεδομένων και περιλαμβάνει παρασκηνιακές δραστηριότητες που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας στο σύστημα. Βασική λειτουργία του είναι η ανταλλαγή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγονται από το 1ο στάδιο μέσω διεπαφών προγραμματισμού (API) καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης για την εξαγωγή χρήσιμων προβλέψεων και στατιστικών δεδομένων.

Αποτελέσματα

Το τελικό στάδιο αφορά τα επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία αφοράνε τόσο την ίδια την εταιρεία με την βελτίωση και αναβάθμιση των λειτουργιών της καθώς και τους πελάτες με την επαρκή πληροφόρηση τους για τα προϊόντα που επιλέγουν συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση της εμπιστοσύνης προς την εταιρεία.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η βασική ροή του συστήματος ισχηλασιμότητας.