ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Βελτίωση αποδοτικότητας

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου αποτέλεσε βασικό πυλώνα στις προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας αλλά και τις συνολικής παραγωγής της επιχείρησης. Αξιοποιώντας μια καλά σχεδιασμένη και εύχρηστη πλατφόρμα, η επιχείρηση ψηφιοποίησε με επιτυχία τις παραγωγικές της διαδικασίες, οδηγώντας σε σημαντική πρόοδο στη συνολική απόδοση της παραγωγής. Η πλατφόρμα ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε διάφορα στάδια του κύκλου παραγωγής, επιτρέποντας την καταχώρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο βασικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτρέπει έγκαιρες παρεμβάσεις και προσαρμογές, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιστοποιώντας την κατανομή των πόρων.

Διεπαφή εγγραφής νέας παρτίδας

Αρχικά, η εγγραφή μιας νέας παρτίδας στη φάρμα της επιχείρησης πραγματοποιείται μέσω της φόρμας «Προσθήκη νέας παρτίδας» της πλατφόρμας, όπου ο διαχειριστής του συστήματος καταχωρεί τις απαραίτητες πληροφορίες και εμβολιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί στα ζώα της παρτίδας κατά τη γέννησή τους. Μετά την εγγραφή της εκάστοτε παρτίδας εξάγεται ένας μοναδικός κωδικός αναγνώριση της, που χρησιμοποιείται ως μέσο αναγνώρισης για την ιχνηλασιμότητα των επιμέρους σταδίων.
Φόρμα εμβολιασμού

Φόρμα εμβολιασμού

Φόρμα ασθένειας

Φόρμα ασθένειας

Φόρμα θεραπείας

Φόρμα θεραπείας

Φόρμα κτηνιατρικού ελέγχου

Φόρμα κτηνιατρικού ελέγχου

Φόρμα εξόδου από την φάρμα

Φόρμα εξόδου από την φάρμα

Διεπαφές εκτροφής παρτίδας

Κατά τη διάρκεια παραμονής μιας παρτίδας ζώων στη φάρμα της επιχείρησης απαιτείται η καταγραφή διάφορων δεδομένων, απαραίτητων για να υποστηρίξουν κατάλληλα το σύστημα ιχνηλάτισης. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο συγκεκριμένο στάδιο αφορούν τον τρόπο εκτροφής των ζώων μιας παρτίδας. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα που αναπτύχθηκε διευκολύνει την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν εμβολιασμούς, ασθένειες, θεραπείες, κτηνιατρικούς ελέγχους, ημερήσια πρόσληψη τροφής και άλλες σχετικές λεπτομέρειες καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μιας παρτίδας ζώων στη φάρμα της επιχείρησης.

Διεπαφή σφαγής παρτίδας

Η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης έχει επίσης ενισχυθεί από το σύστημα ιχνηλασιμότητας στη φάση της σφαγής. Σε αυτό το στάδιο, ο υπεύθυνος υπάλληλος της επιχείρησης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του συστήματος για την εισαγωγή δεδομένων σφαγής στη βάση δεδομένων, μαζί με τον διακριτικό κωδικό αναγνώρισης της παρτίδας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, το σύστημα παράγει αυτόματα δύο νέους κωδικούς αναγνώρισης για κάθε ημιμόριο ενός ζώου. Οι μοναδικοί αυτοί κωδικοί εκτυπώνονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ημιμόρια, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων.

Φόρμα Τυποποίησης

Φόρμα Τυποποίησης

Φόρμα Τεμαχισμού

Φόρμα Τεμαχισμού

Φόρμα Εξαγωγής

Φόρμα Εξαγωγής

Διεπαφές παραγωγής προϊόντος

Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας διαφαίνεται και κατά το στάδιο της παραγωγής των προϊόντων της επιχείρησης. Στο συγκεκριμένο στάδιο, ο υπεύθυνος υπάλληλος της επιχείρησης, μέσω της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε, καταγράφει τόσο τη σύσταση (ημιμόριο, κιλά, κ.α.) ενός προϊόντος όσο και τον τελικό λιανοπωλητή. Μετά την καταχώρηση του εκάστοτε προϊόντος το σύστημα εξάγει μοναδικούς κωδικούς που εκτυπώνονται και τοποθετούνται στο εκάστοτε προϊόν.

Διεπαφή προβολής και επεξεργασίας δεδομένων

Εκτός από την εισαγωγή διαφόρων δεδομένων, η πλατφόρμα του συστήματος παρακολούθησης που αναπτύχθηκε επιτρέπει την εξέταση και τον χειρισμό των εισαγόμενων πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει την οργάνωση των δεδομένων σε παρτίδες, προϊόντα και άλλες σχετικές κατηγορίες.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία αποκτά το πλεονέκτημα της ύπαρξης συγκεντρωτικών πληροφοριών, οι οποίες διευκολύνουν την άμεση παρέμβαση και την ταχεία προσαρμογή σε τυχόν τροποποιήσεις.

 

Λίστα παρτίδων

Λίστα παρτίδων

Λίστα προϊόντων

Λίστα προϊόντων

Λεπτομέρειες παρτίδας

Λεπτομέρειες παρτίδας

Παρακολούθηση προϊόντων

Η από άκρη σε άκρη παρακολούθηση του προϊόντος αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση για ένα ισχυρό σύστημα ιχνηλασιμότητας. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ανάντη και κατάντη παρακολούθηση ενός προϊόντος μεταξύ της εταιρείας και του καταστήματος και την ενδεχόμενη απόσυρση/ανάκλησή του από την εταιρεία, εάν κριθεί απαραίτητο. Ειδικότερα, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τόσο στην ανάντη (από το κατάστημα προς την εταιρεία) όσο και στην κατάντη (από την εταιρεία προς το κατάστημα) παρακολούθηση, το προϊόν εντοπίζεται μέσω του μοναδικού γραμμωτού κώδικα.

Διεπαφή ανάκλησης προϊόντων

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας επιτρέπει μέσω της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε την αναζήτηση ενός προϊόντος μέσω του μοναδικού γραμμωτού κωδικού του και να λάβει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό, όπως το ζώο από το οποίο προήλθε, τα παραγόμενα ημιμόρια του ζώου, τα καταστήματα στα οποία πωλείται κ.α.

Αύξηση εμπιστοσύνης των καταναλωτών

Η χρήση του συστήματος ιχνηλασιμότητας εκτός από την διευκόλυνση και την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης στοχεύει και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ως προς τα προϊόντα της. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα μέσω ενός κωδικού τύπου QR που βρίσκεται τοποθετημένο στην συσκευασία του προιόντος να λάβουν σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν που προμηθεύτηκαν.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα δεδομένα που εισάγονται στα διάφορα στάδια επεξεργασίας των ζώων και είναι πληροφορίες όπως ημερομηνία γέννησης του ζώου, την τροφή που έχει λάβει το ζώο κατά την περίοδο παραμονής του στην φάρμα, την προτιμώμενη ημερομηνία κατανάλωσης καθώς και τα συστατικά που περιέχονται (στην περίπτωση τυποποιημένων προϊόντων).

Έχοντας αυτές τις πληροφορίες ο πελάτης νιώθει ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για το προϊόν που έχει αγοράσει. Το γεγονός αυτό συμβάλει θετικά στις σχέσεις της εταιρείας με τους καταναλωτές διασφαλίζοντας και βελτιώνοντας την φήμη της επωνυμίας και την υπερίσχυση της έναντι ανταγωνιστικών εταιρειών ίδιου ενδιαφέροντος.

Σελίδα αναζήτησης προϊόντος

Μέσω της σελίδας αναζήτησης προιόντων που έχει αναπτυχθεί ο πελάτης μπορεί είτε να εισάγει πληκτρολογώντας τον κωδικό του προιόντος είτε σαρώνοντας απευθείας το QR που βρίσκεται στην συσκευασία του προιόντος που έχει προμηθευτεί.

Η σελίδα αναζήτησης προιόντων είναι διαθέσιμη εδώ.