ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Βελτίωση αποδοτικότητας

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου αποτέλεσε βασικό πυλώνα στις προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας αλλά και τις συνολικής παραγωγής της επιχείρησης. Αξιοποιώντας μια καλά σχεδιασμένη και εύχρηστη πλατφόρμα, η επιχείρηση ψηφιοποίησε με επιτυχία τις παραγωγικές της διαδικασίες, οδηγώντας σε σημαντική πρόοδο στη συνολική απόδοση της παραγωγής. Η πλατφόρμα ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε διάφορα στάδια του κύκλου παραγωγής, επιτρέποντας την καταχώρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο βασικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτρέπει έγκαιρες παρεμβάσεις και προσαρμογές, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιστοποιώντας την κατανομή των πόρων.

Παρακολούθηση προϊόντων

Η από άκρη σε άκρη παρακολούθηση του προϊόντος αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση για ένα ισχυρό σύστημα ιχνηλασιμότητας. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ανάντη και κατάντη παρακολούθηση ενός προϊόντος μεταξύ της εταιρείας και του καταστήματος και την ενδεχόμενη απόσυρση/ανάκλησή του από την εταιρεία, εάν κριθεί απαραίτητο. Ειδικότερα, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τόσο στην ανάντη (από το κατάστημα προς την εταιρεία) όσο και στην κατάντη (από την εταιρεία προς το κατάστημα) παρακολούθηση, το προϊόν εντοπίζεται μέσω του μοναδικού γραμμωτού κώδικα.

Βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας

Η εξόρυξη γνώσης είναι μέρος του συστήματος ιχνηλασιμότητας που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης. Με την ανάλυση, εξαγωγή στατιστικών και την εξόρυξη δεδομένων παράγεται νέα γνώση που χρήσιμη για τον παραγωγό αλλά και για την επιχείρηση.

Δημιουργία ταυτότητας προϊόντος

Η δημιουργία μιας ισχυρής και διακριτής εμπορικής ταυτότητας (branding) βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων και δεδομένων, την καταγραφή προσωπικών αφηγήσεων, τον προσδιορισμό των εταιρικών στόχων καθώς και το σχεδιασμό της στρατηγικής επικοινωνίας του “brand”.  Η ταυτότητα  εκφράζει τις αρχές, τη φιλοσοφία, τις αξίες και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης με σκοπό ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της  αγοράς και των καταναλωτών.

Έλεγχος διαδικασιών

Έλεγχος διαδικασιών παραγωγής και πρώτων υλών κάθε ημέρα και κάθε στιγμή της ημέρας. Βελτίωση ποιότητας και ασφάλειας, αύξηση εμπιστοσύνης, ενίσχυση βιωσιμότητας, διαφάνειας και ορατότητας.

Αύξηση εμπιστοσύνης των καταναλωτών

Η χρήση του συστήματος ιχνηλασιμότητας εκτός από την διευκόλυνση και την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης στοχεύει και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ως προς τα προϊόντα της. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα μέσω ενός κωδικού τύπου QR που βρίσκεται τοποθετημένο στην συσκευασία του προιόντος να λάβουν σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν που προμηθεύτηκαν.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα δεδομένα που εισάγονται στα διάφορα στάδια επεξεργασίας των ζώων και είναι πληροφορίες όπως ημερομηνία γέννησης του ζώου, την τροφή που έχει λάβει το ζώο κατά την περίοδο παραμονής του στην φάρμα, την προτιμώμενη ημερομηνία κατανάλωσης καθώς και τα συστατικά που περιέχονται (στην περίπτωση τυποποιημένων προϊόντων).

Έχοντας αυτές τις πληροφορίες ο πελάτης νιώθει ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για το προϊόν που έχει αγοράσει. Το γεγονός αυτό συμβάλει θετικά στις σχέσεις της εταιρείας με τους καταναλωτές διασφαλίζοντας και βελτιώνοντας την φήμη της επωνυμίας και την υπερίσχυση της έναντι ανταγωνιστικών εταιρειών ίδιου ενδιαφέροντος.

Σελίδα αναζήτησης προϊόντος

Μέσω της σελίδας αναζήτησης προιόντων που έχει αναπτυχθεί ο πελάτης μπορεί είτε να εισάγει πληκτρολογώντας τον κωδικό του προιόντος είτε σαρώνοντας απευθείας το QR που βρίσκεται στην συσκευασία του προιόντος που έχει προμηθευτεί.

Η σελίδα αναζήτησης προιόντων είναι διαθέσιμη εδώ.

Δημοσιεύσεις