Προσαρμόζοντας Ανοιχτές Πρακτικές Καινοτομίας, για τη Δημιουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σε Κρεατοπαραγωγική Βιομηχανία στη Βορειοδυτική Ελλάδα

Η ιχνηλασιμότητα γίνεται ουσιαστικό εργαλείο τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τους καταναλωτές για την επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών των προϊόντων διατροφής, οδηγώντας τις βιομηχανίες να εφαρμόζουν την ιχνηλασιμότητα στα εμπορεύματά τους. Προκειμένου το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και ο Τύπος «Διόφαντος» (CTI) να βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να εφαρμόσουν συστήματα ιχνηλασιμότητας βασισμένα στην ανοιχτή καινοτομία, εισήχθησαν αρχές.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να προσδιοριστούν οι σημαντικές ανησυχίες των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με το χοιρινό κρέας και τα προϊόντα χοιρινού κρέατος, η γνώμη τους για τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας και οι προτιμήσεις τους σχετικά με το πώς θα ήθελαν να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες. Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά και πραγματοποιήθηκε από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου 2021 σε δείγμα 224 συμμετεχόντων. Η έρευνα αγοράς έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ιχνηλασιμότητα, ιδιαίτερα κατά την ημερομηνία λήξης του κρέατος (87,9%), ενώ ακολουθεί ο τρόπος και οι συνθήκες μεταφοράς των προϊόντων κρέατος (79%). Επιπλέον, οι καταναλωτές έδειξαν ότι πιστεύουν ότι η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων χοιρινού κρέατος θα βελτιωνόταν με την ιχνηλασιμότητα (70,1%) και (79%) θα προτιμούσαν να αγοράσουν ανιχνεύσιμο σε σύγκριση με μη ανιχνευόμενο χοιρινό, υποδηλώνοντας τη σημασία της ιχνηλασιμότητας για τους καταναλωτές.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι καταναλωτές και οι ΜΜΕ έχουν κοινές ανησυχίες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτήν την έρευνα αγοράς θα χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας στις ανάγκες των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Dima A, Arvaniti E, Stylios C, Kafetzopoulos D, Skalkos D. Adapting Open Innovation Practices for the Creation of a Traceability System in a Meat-Producing Industry in Northwest Greece. Sustainability. 2022; 14(9):5111. https://doi.org/10.3390/su14095111