Αντικείμενο

Αντικείμενο

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή πληροφοριακά συστήματα» από την εταιρεία «”ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ” – ΑΦΟΙ Ι. ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΑΕ», σε συνεργασία με  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια,  προστασία και  υγεία των καταναλωτών και με συμμάχους την τεχνολογία και καινοτομία που χρησιμοποιούνται  με έξυπνο και συνετό τρόπο, το έργο εστιάζει στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, με εύλογο  παραγωγικό κόστος.

Για το σκοπό αυτό σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέα εργαλεία τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και αφορούν τo συνολικό σύστημα ιχνηλασιμότητας, την ιχνηλασιμότητα του προϊόντας και την ιχνηλασιμότητα της πληροφορίας. Στόχος είναι ενσωμάτωση ευφυΐας στη διαδικασία ιχνηλασιμότητας μέσω της αυτόματη αναγνώρισης,  την παρακολούθηση των προϊόντων, τη συλλογή και διατήρηση πληροφορίων που αφορούν τα προϊόντα και τις διαδικασίες που συμβαίνουν σε αυτά.

Η ιχνηλασιμότητα διεξάγεται ως ένα σύνολο αυτοματοποιημένων διαδικασιών που περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πρώτων υλών και των προϊόντων, τη θέση τους και τις κινήσεις τους από την είσοδο έως και την έξοδο της εφοδιαστικής  αλυσίδας. Η ενσωμάτωση του ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος επιπλέον θα συμβάλει στην απάλειψη της πιθανότητα σφάλματος που προέρχεται από τον  ανθρώπινο παράγοντα. Δίνεται έμφαση στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και υιοθετούνται τεχνολογίες και εργαλεία που μπορούν να  βοηθήσουν αποτελεσματικά  την καταγραφή των πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες ροές της επιχείρησης.

Το προϊόν

Η χοιροτροφία ως συστηματική δραστηριότητα, ουσιαστικά αναπτύχθηκε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Σήμερα καλύπτει σχεδόν το 1/3 της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης χοιρινού κρέατος, που είτε παράγεται στη χώρα μας, είτε εισάγετε κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η παραγωγή χοιρινού κρέατος  μπορεί να είναι καθετοποιημένη, δηλαδή η επιχείρηση έχει τον πλήρη έλεγχο για την εκτροφή ζώων, την παραγωγή, την τυποποίηση κρέατος και την παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών.  Εναλλακτικά, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διατηρούν μονάδες τεμαχισμού και επεξεργασίας κρέατος, που προμηθεύονται κρέας από την εγχώρια αγορά και το εξωτερικό, το οποίο στη συνέχεια επεξεργάζονται και τυποποιούν.  Το χοιρινό κρέας αποτελεί ένα βασικό είδος διατροφής, που οι καταναλωτικές προτιμήσεις και οι διατροφικές συνήθειες διαμορφώνουν τη ζήτηση του. Στην Ελληνική αγορά και σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (2017) το κρέας καλύπτει το 23,8% μηνιαίως των συνολικών δαπανών για είδη διατροφής.

Η σημασία της ιχνηλασιμότητας

Η ιχνηλασιμότητα απορρέει από την ανάγκη της επιχείρησης να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, στη ζήτηση της αγοράς, στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και στην αποτελεσματική λειτουργία αποκομίζοντας τα οφέλη (κέρδος). Γενικά, σκοπός της είναι να διενεργεί  τυποποιημένο έλεγχο των προϊόντων που παράγει, να καταγράφει τα διάφορα στάδια που περιλαμβάνονται στον κύκλο παραγωγής του, καθώς και να εγγυάται καλύτερη ποιότητα, να βελτιώνει τη διαφάνεια και την ορατότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού και, κατά συνέπεια, να αυξάνει την ασφάλεια. Ακολουθεί το Παγκόσμιο Πρότυπο Ιχνηλασιμότητας (GS1) και τηρεί τις προβλεπόμενες  διαδικασίες ιχνηλασιμότητας που περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση του προϊόντος, τη διατήρηση ιστορικού για το κάθε προϊόν και τις κατάλληλες διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων.

Συγκεκριμένα, για να προσδιοριστεί η πλήρης διαδρομή των προϊόντων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

 • Προσδιορισμός της προέλευσης

  Συλλέγονται και διατηρούνται πληροφορίες που αφορούν τις πηγές πρώτων υλών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία

 • Εντοπισμός θέσης

  Πληροφορίες σχετικά με τα στάδια παραγωγής, τον τρόπο επεξεργασίας, τις διαδικασίες σε σχέση με το χώρο και το χρόνο (καταγραφές ημερομηνιών τοποθεσίας).

 • Παρακολούθηση διαδικασιών παραγωγής

  Καταγραφή δεδομένων σχετικά με το χειρισμό της επεξεργασίας του προϊόντος.

 • Πληροφορίες ελέγχου

  Συλλέγονται και διατηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους και τα αποτελέσματα τους που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Στόχος

O σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διευρυμένης Ιχνηλασιμότητας, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων κάνοντας χρήση αλγορίθμων και μεθοδολογιών υπολογιστικής νοημοσύνης, με απώτερο στόχο την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας των κρεατοσκευασμάτων σε όλο το εύρος της, με τη συνεργασία έμπειρου τεχνικά εκπαιδευμένου προσωπικού. Η τυποποίηση του προϊόντος θα ακολουθεί σύγχρονες τεχνικές, φιλικές προς το περιβάλλον

ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε.

ΚΟ-ΜΕΑΤ ΙΤ

0 +
Χρόνια Εμπειρίας
0 +
Συνεργασίες
0 +
Τυποποιημένα Προϊόντα
0 +
Ώρες Έρευνας