ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ιχνηλασιμότητα

Ιχνηλασιμότητα

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8402 (1994), η ιχνηλασιμότητα ορίζεται ως η ικανότητα να ανιχνεύεις την ιστορία, την εφαρμογή ή τον τόπο μιας οντότητας με τη βοήθεια της καταγεγραμμένης αναγνώρισης. Οι Golan et al. (2004) αναφέρουν ότι ο ορισμός της ιχνηλασιμότητας είναι ευρύς, γιατί η ιχνηλασιμότητα είναι ένα εργαλείο για να επιτευχθούν διάφοροι στόχοι και το τρόφιμο είναι ένα πολύπλοκο προϊόν. Έτσι, διάφοροι ορισμοί της ιχνηλασιμότητας υπάρχουν που προέρχονται από οργανισμούς, νομοθεσία ή ερευνητική βιβλιογραφία. Στο πρότυπο ISO 9000 (2015), η ιχνηλασιμότητα ορίζεται ως η δυνατότητα ιχνηλάτησης του ιστορικού, της εφαρμογής ή της θέσης του αντικειμένου.

Η ιχνηλασιμότητα μπορεί να αφορά:

  • Την προέλευση των υλικών και των εξαρτημάτων

  • Το ιστορικό της επεξεργασίας

  • Τη διανομή και τη θέση του προϊόντος ή της υπηρεσίας μετά την παράδοση

Η Ιχνηλασιμότητα διακρίνεται σε:

  • Προς τα εμπρός (Downstream) ιχνηλασιμότητα

    Με τη χρήση ενός συγκεκριμένου αριθμού παρτίδας (LOT Number) της πρώτης ύλης είναι δυνατό να εντοπιστούν όλα τα προϊόντα που παρήχθησαν από αυτό το πρωτογενές υλικό.

  • Προς τα πίσω (Upstream) ιχνηλασιμότητα

    Γνωρίζοντας το LOT Number του προϊόντος, γίνεται δυνατή η ανίχνευση όλων των πληροφοριών για τις πρώτες ύλες και τις συνθήκες παραγωγής του.

ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε.

ΚΟ-ΜΕΑΤ ΙΤ

0 +
Χρόνια Εμπειρίας
0 +
Συνεργασίες
0 +
Τυποποιημένα Προϊόντα
0 +
Ώρες Έρευνας