ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το σύστημα

Το σύστημα

Για την υλοποίηση του συστήματος προσδιορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία ιχνηλασιμότητας:

 • Ο τύπος σήμανσης: Γραμμωτός κώδικας 1D ή 2D
 • Η μέθοδος σήμανσης : Ετικέτα QR
 • Ο τρόπος ανάγνωσης /αναγνώρισης : Σαρωτής, κάμερα
 • Η λειτουργία των δεδομένων: Συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εισαγωγή και διατήρηση σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
 • Διάθεση δεδομένων: Εφαρμογή web, εφαρμογή κινητού

 

Περιγραφή συστήματος

Το ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας περιλαμβάνει:

 • Την ιχνηλασιμότητα του προϊόντας
 • Την ιχνηλασιμότητα της πληροφορίας
 • Έξυπνη εφαρμογήκινητών συσκευών
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα

 

Ιχνηλασιμότητα του προϊόντος

Η ιχνηλασιμότητα εξετάζει την ασφαλή παραγωγή των τροφίμων από την εισαγωγή του ζώου στη φάρμα μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος στον τελικλο καταναλωτή. Συλλέγονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά το ζώο και τα προϊόντα που παράγονται από αυτό και εισάγονται σε μια βάση δεδομένων.

Η διαδικασία παραγωγής ιχνηλατείται ανά στάδιο:

 • Είσοδος ζώων στη φάρμα

  Kαταχώρηση των στοιχείων τους μέσω φορμών που παρέχει το σύστημα

 • Εκτροφή ζώων

  Kαταχώρηση κάθε πληροφορίας σχετικά με την εκτροφή των ζώων και πληροφορίες υγειονομικού ελέγχου (όπως εμβολιασμοί, ασθένειες, κτηνιατρική έλεγχοι κλπ.).

 • Eπεξεργασία

  Ο αριθμός παρτίδας/μοναδικός αριθμός αναφοράς, ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα του σφαγίου, χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας για την παρακολούθηση των κινήσεων ενός προϊόντος σε κάθε σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Τα τελικά προϊόντα  διανέμονται  στους  προμηθευτές και στην συνέχεια φτάνουν στο καλάθι των καταναλωτών.

Έξυπνη εφαρμογή κινητών συσκευών

Ο καταναλωτής σαρώνοντας την ετικέτα QR που βρίσκεται στο τελικό προϊόν μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και την επεξεργασία του συγκεκριμένου προϊόντος.  

ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε.

ΚΟ-ΜΕΑΤ ΙΤ

0 +
Χρόνια Εμπειρίας
0 +
Συνεργασίες
0 +
Τυποποιημένα Προϊόντα
0 +
Ώρες Έρευνας