ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διάγραμμα Συστήματος

 

Διαγράμματα Ροής Δεδομένων των διαδικασιών/διεργασιών

Το σύστημα μας αποτελείται από τουλάχιστον 20 διεπαφές οι οποίες συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν στον χρήστη μια ολοκληρωμένη εφαρμογή η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του.

Οι κυριότερες διεπαφές χρήστη στην εφαρμογή μας είναι :

  • Σελίδα σύνδεσης και αυθεντικοποίησης του χρήστη.
  • Σελίδα διαχείρισης – μενού επιλογών.
  • Σελίδα εγγραφής νέου ζώου στο σύστημα.
  • Σελίδα λίστας εγγεγραμμένων ζώων στο σύστημα.
  • Σελίδα λεπτομερειών ενός ζώου.

Διαχειριστές

Εισαγωγή, διαγραφή & επεξεργασία χρηστών

Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για τους χρήστες του συστήματος. Το σύστημα θα διαχειρίζεται από την εταιρεία. Για λόγους ασφάλειας οι χρήστες δεν θα μπορούν να κάνουν εγγραφή στο σύστημα. Η δημιουργία ενός λογαριασμού θα γίνεται από την διαχειριστή της εταιρείας Μπισιρίτσας. Ο διαχειριστής θα έχει πρόσβαση στην λίστα χρηστών και θα μπορεί να βλέπει όλες τις πληροφορίες τους , με εξαίρεση τον κωδικό του χρήστη. Εκτός από την δημιουργία λογαριασμού θα μπορεί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες των υπάρχων λογαριασμών ή να τους διαγράφει.

Εργαζόμενοι

Προβολή δεδομένων σχετικά
με κάποιο ζώο

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας θα έχουν πρόσβαση στην λίστα με όλα τα ζώα που έχουν περάσει από την αλυσίδας ιχνηλασιμότητας. Θα μπορούν να βλέπουν τα ζώα που βρίσκονται στην φάρμα και τις πληροφορίες τους καθώς και τα σφάγια που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις και είναι έτοιμα για επεξεργασία και τυποποίηση. Την λίστα των ζώων θα μπορεί να την φιλτράρει ο εργαζόμενος της εταιρείας για να βρίσκει γρηγορότερα τις πληροφορίες για το ζώο που χρειάζεται. Στις πληροφορίες του ζώου θα υπάρχουν και όλα τα κρεατοσκευάσματα που έχουν παραχθεί από αυτό καθώς και οι πληροφορίες τους.

Φάρμα

Εισαγωγή, διαγραφή & επεξεργασία πληροφοριών ζώου

Οι πληροφορίες του κάθε ζώου, εισάγονται στην αλυσίδα ιχνηλασιμότητας του συστήματος, η οποία αποτελείται από πέντε επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά είναι η φάρμα, το σφαγείο, η εισαγωγή στο εργοστάσιο, η επεξεργασία κρεατοσκευάσματος και η τυποποίηση κρεατοσκευασμάτων. Διαφορετικοί χρήστες του συστήματος μπορούν να επεξεργάζονται και να προσθέτουν πληροφορίες στην καρτέλα ενός ζώου. Στο επίπεδο εισαγωγής της πληροφορίας δημιουργείται ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρισης, που ακολουθεί την πληροφορία καθόλη την διάρκεια της ιχνηλασιμότητας.