ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Το Σύστημα

 

Στα πλαίσια του έργο υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας με την χρήση νέων τεχνολογιών το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας. Σκοπός του συστήματος από την πλευρά της επιχείρησης είναι να διευκολύνει και να αναβαθμίσει τις μέχρι τώρα διαδικασίες που ακολουθούνται από τα αρχικά στάδια ενός ζώου έως και το τελικό στάδιο που είναι η διανομή τους στους πελάτες.

Από την πλευρά του πελάτη το σύστημα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μέσα από την άμεση πληροφόρηση του για τα προϊόντα που προμηθεύεται. Το σύστημα χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και προσφέρουν το τελικό αποτέλεσμα που προσφέρει το σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Τα βασικά μέρη του συστήματος είναι:

  • Front – End
  • Back – End

 

Front - end

Το στάδιο αυτό αφορά την εταιρεία και βασίζεται στην εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα ιχνηλασιμότητας η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύνολο διεπαφών διαμορφωμένες τόσο για χρήση μέσω υπολογιστή όσο και για χρήση από κινητή συσκευή – tablet. Τα δεδομένα αυτά αφοράνε πληροφορίες για τα ζώα από όλα τα στάδιο και τις διαδικασίες που ακολουθούνε μέσα στην εταιρεία όπως την εγγραφή, την εκτροφή – ελέγχους καθώς και την δημιουργία και διανομή των τελικών προϊόντων στους πελάτες – καταναλωτές.

Back - end

Το στάδιο αυτό περιέχει κυρίως τον διακομιστή, την βάση δεδομένων και περιλαμβάνει παρασκηνιακές δραστηριότητες που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας στο σύστημα. Βασική λειτουργία του είναι η ανταλλαγή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγονται από το 1ο στάδιο μέσω διεπαφών προγραμματισμού (API) καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης για την εξαγωγή χρήσιμων προβλέψεων και στατιστικών δεδομένων.

Ολοκληρωμένο σύστημα

Το αποτελέσμα του συνδυασμού των τεχνολογιών front & back end είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο αφορά τόσο την ίδια την εταιρεία με την βελτίωση και αναβάθμιση των λειτουργιών της καθώς και τους πελάτες με την επαρκή πληροφόρηση τους για τα προϊόντα που επιλέγουν συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση της εμπιστοσύνης προς την εταιρεία.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η βασική ροή του συστήματος ισχηλασιμότητας.

Αλληλεπίδραση με το σύστημα

Διεπαφή εγγραφής νέας παρτίδας

Αρχικά, η εγγραφή μιας νέας παρτίδας στη φάρμα της επιχείρησης πραγματοποιείται μέσω της φόρμας «Προσθήκη νέας παρτίδας» της πλατφόρμας, όπου ο διαχειριστής του συστήματος καταχωρεί τις απαραίτητες πληροφορίες και εμβολιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί στα ζώα της παρτίδας κατά τη γέννησή τους. Μετά την εγγραφή της εκάστοτε παρτίδας εξάγεται ένας μοναδικός κωδικός αναγνώριση της, που χρησιμοποιείται ως μέσο αναγνώρισης για την ιχνηλασιμότητα των επιμέρους σταδίων.
Φόρμα εμβολιασμού

Φόρμα εμβολιασμού

Φόρμα ασθένειας

Φόρμα ασθένειας

Φόρμα θεραπείας

Φόρμα θεραπείας

Φόρμα κτηνιατρικού ελέγχου

Φόρμα κτηνιατρικού ελέγχου

Φόρμα εξόδου από την φάρμα

Φόρμα εξόδου από την φάρμα

Διεπαφές εκτροφής παρτίδας

Κατά τη διάρκεια παραμονής μιας παρτίδας ζώων στη φάρμα της επιχείρησης απαιτείται η καταγραφή διάφορων δεδομένων, απαραίτητων για να υποστηρίξουν κατάλληλα το σύστημα ιχνηλάτισης. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο συγκεκριμένο στάδιο αφορούν τον τρόπο εκτροφής των ζώων μιας παρτίδας. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα που αναπτύχθηκε διευκολύνει την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν εμβολιασμούς, ασθένειες, θεραπείες, κτηνιατρικούς ελέγχους, ημερήσια πρόσληψη τροφής και άλλες σχετικές λεπτομέρειες καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μιας παρτίδας ζώων στη φάρμα της επιχείρησης.

Διεπαφή σφαγής παρτίδας

Η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης έχει επίσης ενισχυθεί από το σύστημα ιχνηλασιμότητας στη φάση της σφαγής. Σε αυτό το στάδιο, ο υπεύθυνος υπάλληλος της επιχείρησης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του συστήματος για την εισαγωγή δεδομένων σφαγής στη βάση δεδομένων, μαζί με τον διακριτικό κωδικό αναγνώρισης της παρτίδας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, το σύστημα παράγει αυτόματα δύο νέους κωδικούς αναγνώρισης για κάθε ημιμόριο ενός ζώου. Οι μοναδικοί αυτοί κωδικοί εκτυπώνονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ημιμόρια, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων.

Φόρμα Τυποποίησης

Φόρμα Τυποποίησης

Φόρμα Τεμαχισμού

Φόρμα Τεμαχισμού

Φόρμα Εξαγωγής

Φόρμα Εξαγωγής

Διεπαφές παραγωγής προϊόντος

Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας διαφαίνεται και κατά το στάδιο της παραγωγής των προϊόντων της επιχείρησης. Στο συγκεκριμένο στάδιο, ο υπεύθυνος υπάλληλος της επιχείρησης, μέσω της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε, καταγράφει τόσο τη σύσταση (ημιμόριο, κιλά, κ.α.) ενός προϊόντος όσο και τον τελικό λιανοπωλητή. Μετά την καταχώρηση του εκάστοτε προϊόντος το σύστημα εξάγει μοναδικούς κωδικούς που εκτυπώνονται και τοποθετούνται στο εκάστοτε προϊόν.

Διεπαφή προβολής και επεξεργασίας δεδομένων

Εκτός από την εισαγωγή διαφόρων δεδομένων, η πλατφόρμα του συστήματος παρακολούθησης που αναπτύχθηκε επιτρέπει την εξέταση και τον χειρισμό των εισαγόμενων πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει την οργάνωση των δεδομένων σε παρτίδες, προϊόντα και άλλες σχετικές κατηγορίες.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία αποκτά το πλεονέκτημα της ύπαρξης συγκεντρωτικών πληροφοριών, οι οποίες διευκολύνουν την άμεση παρέμβαση και την ταχεία προσαρμογή σε τυχόν τροποποιήσεις.

 

Λίστα παρτίδων

Λίστα παρτίδων

Λίστα προϊόντων

Λίστα προϊόντων

Λεπτομέρειες παρτίδας

Λεπτομέρειες παρτίδας

Διεπαφή ανάκλησης προϊόντων

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας επιτρέπει μέσω της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε την αναζήτηση ενός προϊόντος μέσω του μοναδικού γραμμωτού κωδικού του και να λάβει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό, όπως το ζώο από το οποίο προήλθε, τα παραγόμενα ημιμόρια του ζώου, τα καταστήματα στα οποία πωλείται κ.α.