ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μεθοδολογία

Μεθοδολογία

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση εφαρμογής των συστημάτων ιχνηλασιμότητας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος και ανασκοπώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, η έρευνα  εστιάζει στην απάντηση των ακόλουθων ερωτημάτων:

  • Χαρακτηριστικά ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας

    Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα καινοτόμο σύστημα προηγμένης ιχνηλασιμότητας προϊόντων κρέατος, ώστε να ικανοποιεί.

  • Απαιτήσεις καταναλωτών

    Τις απαιτήσεις των καταναλωτών του χοιρινού κρέατος.

  • Ανάγκες της επιχείρησης

    Τις ανάγκες της επιχείρησης Αφοι Ι. Μπισιρίτσα.

Για το σκοπό αυτό ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία:

ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε.

ΚΟ-ΜΕΑΤ ΙΤ

0 +
Χρόνια Εμπειρίας
0 +
Συνεργασίες
0 +
Τυποποιημένα Προϊόντα
0 +
Ώρες Έρευνας