ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το Σύστημα

Το σύστημα μας αποτελείται από τουλάχιστον 20 διεπαφές οι οποίες συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν στον χρήστη μια ολοκληρωμένη εφαρμογή η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του.

Οι κυριότερες διεπαφές χρήστη στην εφαρμογή μας είναι :

  • Σελίδα σύνδεσης και αυθεντικοποίησης του χρήστη.
  • Σελίδα διαχείρισης – μενού επιλογών.
  • Σελίδα εγγραφής νέου ζώου στο σύστημα.
  • Σελίδα λίστας εγγεγραμμένων ζώων στο σύστημα.
  • Σελίδα λεπτομερειών ενός ζώου.

Το Σύστημα

Σελίδα σύνδεσης και αυθεντικοποίησης του χρήστη

Αποτελείται από μία φόρμα με δυο πεδία κειμένου στα οποία ο χρήστης καλείται να εισάγει τα στοιχεία σύνδεσής του.

Το Σύστημα

Σελίδα διαχείρισης – μενού επιλογών

Αποτελεί την πρώτη σελίδα μετά την επιτυχή αυθεντικοποίηση του χρήστη και περιέχει ένα σύνολο από επιλογές τα οποία αντιστοιχούν στις λειτουργίες της εφαρμογής. Κάθε επιλογή περιέχει μια ετικέτα καθώς και ένα εικονίδιο το οποίο σχετίζεται με την λειτουργία που εκτελεί η συγκεκριμένη επιλογή. Η σελίδα αυτή διαφέρει ως προς τις επιλογές της ανάλογα με τον ρόλο – τύπο του χρήστη που θα συνδεθεί (διαχειριστής – απλώς χρήστης).

συστημα1

Το Σύστημα

Σελίδα εγγραφής νέου ζώου στο σύστημα.

Αποτελείται από μία φόρμα οι οποία περιέχει ένα σύνολο από πεδία από τα οποία ορισμένα είναι προ συμπληρωμένα με προκαθορισμένες επιλογές είτε θα συμπληρώνονται από τον χρήστη προκειμένου να γίνει η εγγραφή του νέου ζώου. Σε κάθε περίπτωση γίνεται ενημέρωση του χρήστη μέσω μηνύματος (feedback) για την επιτυχής ή λανθασμένη προσπάθεια εγγραφής του ζώου.

Το Σύστημα

Σελίδα λίστας εγγεγραμμένων ζώων στο σύστημα

Αποτελείται από μία λίστα η οποία περιέχει όλα τα εγγεγραμμένα ζώα του συστήματος. Κάθε ένα από αυτά περιέχει ένα σύνολο από ετικέτες οι οποίες αναγράφουν ορισμένες πληροφορίες για το ζώο. Επίσης στην σελίδα αυτή υπάρχουν και διάφορα πεδία όπως κειμένου και λίστας επιλογών με βάση τα οποία μπορεί ο χρήστης να κάνει αναζήτηση στην βάση δεδομένων της εφαρμογής.

συστημα4

Το Σύστημα

Σελίδα λεπτομερειών ενός ζώου

Όταν επιλέξει ο χρήστης ένα ζώο από την λίστα ζώων οδηγείτε στην σελίδα λεπτομερειών του ζώου. Η σελίδα αυτή αναγράφει μέσω διαφόρων πεδίων πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζώο καθώς έχει και την δυνατότητα για προσθήκη – ενημέρωση ορισμένων στοιχείων όπως σφαγή του ζώου, προσθήκη εμβολιασμών κτλ.