Στόχος

    Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διευρυμένης Ιχνηλασιμότητας, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων κάνοντας χρήση αλγορίθμων και μεθοδολογιών υπολογιστικής νοημοσύνης, με απώτερο στόχο την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας των κρεατοσκευασμάτων σε όλο το εύρος της, με τη συνεργασία έμπειρου τεχνικά εκπαιδευμένου προσωπικού. Η τυποποίηση του προϊόντος θα ακολουθεί σύγχρονες τεχνικές, φιλικές προς το περιβάλλον