Μεθοδολογία

Έρευνα αγοράς και ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος

Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διευρυμένης ιχνηλάτησης

Ανάπτυξη εφαρμογής smartphone για την αναγνώριση GS1 DataBar

Εξόρυξη, συλλογή και οργάνωση των δεδομένων του συστήματος ιχνηλασιμότητας

Μελέτη σκοπιμότητας

Ολοκλήρωση, έλεγχος, ανάλυση των αποτελεσμάτων του καινοτόμου συστήματος ιχνηλασιμότητας των κρεατοσκευασμάτων και ενημέρωση /εκπαίδευση χρήσης του στο προσωπικό της επιχείρησης